Het milieu laat ons helemaal koud

Posted on 21 Jan 2014

Sinds ongeveer twintig jaar wordt er onderzoek gedaan naar hoe belangrijk mensen milieuvraagstukken vinden. Onlangs voerde Globescan(www.globescan.com)  weer een peiling uit onder 22.000 deelnemers in 12 landen zoals China, Turkije, de VS, Mexico, Nigeria en Groot Brittannië.  De resultaten zijn bedroevend te noemen. Op de vraag hoe ernstig de respondenten zaken als watervervuiling, uitstoot door auto’s’, het uitsterven van diersoorten, drinkwatertekorten en klimaatverandering vinden, gaven slechts weinigen aan dit als een serieuze bedreiging te zien. Veel minder mensen zelfs dan 20 jaar geleden, toen deze problemen allemaal net aan het licht kwamen.  Klimaatsverandering vormt een uitzondering, hier maken meer mensen zich zorgen over dan tussen 1998 en 2003 toen dit onderwerp nog lager scoorde dan nu. Water- en luchtvervuiling en biodiversiteit scoort nog veel lager op de lijst van ‘zaken waar we ons zorgen over moeten maken’ dan in de jaren 90. De scherpste dalingen hebben in de laatste twee jaar plaatsgevonden.

"Wetenschappers tonen aan dat het bewijs van schade aan het milieu sterker is dan ooit"

Hebben de campagnes van de ‘klimaatsverandering is onzin’-lobby  en sommige media dan toch hun vruchten afgeworpen. Geloven we niet meer dat de aarde uitgeput en overspannen raakt door onze constante honger naar brandstof, voedsel, vlees en snelle auto’s ?

Volgens een medewerker van Globescan ligt het vooral aan de economische crisis. ,,De volle omvang van de gevolgen van de crisis, het omvallen van banken, bijna failliet van landen en de torenhoge schulden van particulieren, zijn maar langzaam tot ons doorgedrongen. Nu dit allemaal steeds meer zichtbaar en voelbaar wordt voor gewone mensen, lijken deze economische dreigingen een veel groter en acuter gevaar voor hun geluk dan milieukwesties. Deze zijn voor een groot deel ook aan het zicht van mensen onttrokken en worden zo verdrongen door de economische malaise die overal tastbaar is.’

De economische crisis brengt op deze manier dus een extra bedreiging met zich mee. Behalve onze persoonlijke toekomst en welvaart, staat ook de planeet op de tocht. We zijn zo druk bezig met onszelf, dat we niet meer zien dat de wereld om ons heen onze hulp hard nodig heeft.

Hoewel in het onderzoek te zien is dat in de westerse wereld de bezorgdheid over klimaatsverandering wel weer licht stijgt, geeft Doug Miller, de voorzitter van GlobeScan,  ons wel een stevige waarschuwing mee. ,, Wetenschappers tonen aan dat het bewijs van schade aan het milieu sterker is dan ooit. Tegelijkertijd laten onze gegeven zien dat door de economische crisis en gebrek aan politiek leiderschap het publiek het voor gezien houdt. We moeten nieuwe manieren vinden om de boodschap luid en duidelijk over te brengen en het ingeslapen debat over het milieu nieuw leven in te blazen.”

Laten we dit voorjaar weer naar buiten kijken en zien wat voor moois er is. Dat willen we toch behouden?